भिडियो

यो भिडियो हेरेर कस्को आँसु झर्दैन होला : अस्पताल अगाडि मलाई परिवारले नै रोगी अवस्थामा छोडेर गयो । म बाच्न चाहन्छु

अस्पताल अगाडि मलाई परिवारले नै रोगी अवस्थामा छोडेर गयो । म बाच्न चाहन्छु । मलाइ बचाइदिनुस म बाच्न र आफै कमायेर खान चाहान्छु ।

अस्पताल अगाडि मलाई परिवारले नै रोगी अवस्थामा छोडेर गयो । म बाच्न चाहन्छु । मलाइ बचाइदिनुस म बाच्न र आफै कमायेर खान चाहान्छु ।

अस्पताल अगाडि मलाई परिवारले नै रोगी अवस्थामा छोडेर गयो । म बाच्न चाहन्छु । मलाइ बचाइदिनुस म बाच्न र आफै कमायेर खान चाहान्छु ।

Related Articles

Close