2 hours ago

    ‘घुस खाएको होईन, टेष्टमात्र गरेको हुँ !’

    सम्माननीय राष्ट्रपति
    Close